Üdvözöljük Önt a Magyar Távmunka Szövetség minosites.tavmunka.org projektjének Adatvédelmi Tájékoztató oldalán!

Az adatkezelés a GDPR 13. cikk szerinti követelményekkel összhangban történik.

KIVONAT:
Az oldal használata során a minimálisan szükséges adatokat tároljuk az Ön tevékenységéről. Az egyes szolgáltatások igénybevételével - ide értve a regisztrációt, a bejelentkezést, a minősítést, távmunka hirdetést, önéletrajz kötöltést, távmunka kontroll szolgáltatást - az Ön által megadott adatokat a rendszer tárolja. Az egyes szolgáltatások megszüntetése során az ott regisztrált adatok archiválásra kerülnek, így ezen adatokhoz már csak külön igény esetén lehet hozzáférni, azok vissza nem állíthatók, felületen el nem érhetőek. Kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhaszálásra, anonim módon. Fizikai törlés 5 év elteltével automatikusan megtörténik illetve külön igény esetén történik - ahol az lehetséges.

 

RÉSZLETEK:

Az Adatkezelő megnevezése:

Magyar Távmunka Szövetség
címe: 1136 Budapest, Balzac utca 11. 1./8.
nyilvántartási száma: 01-02-0011211
adószáma: 18115934-1-41
weboldala: http://tavmunka.org
e-mail: minosites@tavmunka.org
tel: +36 1 444-5054

Az adatkezelésért felelő személy elérhetőségei:

dr. Forgács Tamás, elnök
e-mail: forgacs.tamas@tavmunka.org

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a https://minosites.tavmunka.org oldalon található szolgáltatások nyújtása.

Az adatkezelés csak és kizárólag az Általános Szerződési Feltételekben vállalt feltételek szerint nyújtott szolgáltatások használata során keletkező üzleti adatokon történik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének alábbi pontjai alapján történik:

 • a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

A kezelt adatok köre:

Az MTMSz minősített távmunka szolgáltatást alapvetően a https://minosites.tavmunka.org portálon nyújtja.

A portál regisztráció nélkül csak az webszerver logot gyűjti, amely anonim módon, IP címhez kapcsolva tárolja le a látogató operációs szerveránek típusát, böngésző típusát. Külön süti ("cookie") nem kerül elhelyezésre ilyenkor.

A portál a külön menüpontokban elérhető egyes szolgáltatások használatakor, úgy mint a

 • regisztráció,
 • a bejelentkezés,
 • a minősítés,
 • távmunka hirdetés,
 • önéletrajz kötöltés,
 • távmunka kontroll szolgáltatás
 • partner program
csak és kizárólag a Felhasználó által is látható és az általa megadott adatokat tárolja.

A Kontroll menüpontban, a Munkatársként rögzített e-mail címekkel a JC360 HomeOffice kliensbe regisztrált, azt letöltő és használó felhasználók adatairól a szolgáltatás aktív (zöld) állapotában az következő adatok kerülnek gyűjtésre és ezek válnak megtekinthetővé is: aktív alkalmazás neve, címsora, böngésző URL címe.

Profilalkotás:

A GDPR 13. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelési tájékoztatóban ki kell térni a profilalkotás logikájára is.

Az adatkezelési tájékoztató előző pontjaiban összesítettük a kezelt adatokat és azok célját. Ha a regisztrált személy kitölti az Önéletrajzát az ilyen nevű menüpontban, úgy a Munka hirdetések listázásánál a portál a kitöltött adatok egyezősége alapján százalékos egyezést ír ki. Ugyanígy a Munka hirdetés megtekintésénél százalékos egyezés szerint kilistázza a legalább 25%-ban egyező Önéletrajzok listáját.

Ezen túlmenően profilalkotás nem történik a rendszerben.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat azok törléséig tároljuk. Az egyes szolgáltatások megszüntetése során az ott regisztrált adatok archiválásra kerülnek, így ezen adatokhoz már csak külön igény esetén lehet hozzáférni, azok vissza nem állíthatók, felületen el nem érhetőek. Kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhaszálásra, anonim módon. Az archivált adatok fizikai törlése 5 év múlva automatikusan megtörténnik. Illetve lehetőség van ezen adatokat külön igény esetén is törölni - ahol az lehetséges. Pénzmozgással járó események törlését csak 5 év után végezhetjük el, a számviteli törvény előírásai miatt.

Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek adatai:

 • Az MTMSz https://minosites.tavmunka.org portal fejlesztését és üzemeltetését biztosító szolgáltató: DEV2SOLVE Kft.; 2051 Biatorbágy, Öreg-hegy 4661; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-155932; képviselő: dr.Forgács Tamás ügyvezető; telefon: +36 30 960-7858; e-mail: info@dev2solve.hu
 • A Kontroll szolgáltatáshoz kapcsolódó JC360 HomeOffice kliens használatát biztosító szolgáltató: JobCTRL Informatikai Kft.; 1118 Budapest, Rétköz u. 7.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-949636; képviselő: Vadász Attila ügyvezető; telefon: +36 1 465 8808; e-mail: support@jobctrl.com
 • Az adatfeldoldozói tevékenység elvégzése során Adatfeldolgozó az alábbi alvállalkozókat nevesíti, mint lehetséges közreműködők:
  • TcT Hungary Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-937541; képviselő: Vadász Attila)
  • INPHONE Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-562494, képviselő: Baradlai Zoltán)
 • Az MTMSz https://minosites.tavmunka.org portal szerverének az üzemeltetését biztosító szolgáltató: Sybell Informatika Kft.; 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b II. em. 206; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-293034; képviselő: Szilvágyi Ferenc Gyula ügyvezető; telefon: +36 1 707 6726; e-mail: support@sybell.hu

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A gyűjtött adatok egy zárt rendszerben kerülnek tárolásra, a normál működés keretei között az MTMSz https://minosites.tavmunka.org portalfelülete nyújt hozzáférést, jogosultságkezeléssel ellátott módon.

A regisztrált felhasználók saját adatikat bármikor megtekinthetik és archiválhatják.

Az alábbi szolgáltatások esetén nyilvánosan is elérhetőek a meghirdetett adatok:

 • Minősítési adatlap: Az adatlap kitöltése, beküldése, befizetése és jóváhagyása esetén az érvényességi idő alatt (alapesetben 1 év) nyilvánosan is megtekinthető a kitöltött adatlap és a tanusítvány. Panasz esetén, lejárat után illetve archiváláskor ezen elérés megszűnik.
 • Munka hirdetés: Az adatlap kitöltése, beküldése, befizetése és jóváhagyása esetén a hirdetés archiválásáig nyilvánosan is elérhető a kitöltött adatokkal.
 • Önéletrajz: Az adatlap kitöltése után annak törléséig a kitöltött adatok elérhetőek nyilvánosan. Azon munka hirdetőknek akik adataihoz legalább 25%-ban illeszkedik az Önéletrajz, kiajánlásra is kerülnek az Önéletrajzok.
 • Kontroll: A JC360 HomeOffice kliensbe regisztrált, azt letöltő és használó felhasználók adatairól a szolgáltatás aktív (zöld) állapotában az következő adatok kerülnek gyűjtésre és ezek válnak megtekinthetővé is: aktív alkalmazás neve, címsora, böngésző URL címe. A napi/heti jelentések ezen adatok alapján kerülnek kiüldésre a felhasználónak és a oprtűl fiók tulajdonosának is.
 • Partner program: Ha valaki a partner programba regisztrál, úgy ez a tény az ő mentorai számára is ismerté válik - a regisztrált adatok azonban nem.
 • Mentori rendszer: Ha valaki regisztrációkor Partneri/mentori ajánlással regisztrál (erről a regisztráció során tájékoztatva van), úgy a Mentora az általa kitöltött Minősítési adatlapot a kitöltés során (szerkesztési mód) is láthatja, azzal a céllal hogy segítse (metorálja) a kitöltését. Látja továbbá darabszám szerint Munka hirdetés és Munkatárs adatlapok számát, státusz szerinti bontásban (szerkesztés alatt, befizetésre vár, jóváhagyásra vár, érvényes, visszavont) - tartalmát azonban nem ismerheti meg.A mentor továbbá megismerheti a metoráltjai regisztrációs dátumát és a partneri programba való belépésének dátumát.

Az MTMSz szakértői a jóváhagyási folyamat részeként a nyilvánosságra kerülő adatlapokat megismerheti, és telefonon, e-mailben és internetes kutatással ellenőrizheti azok valódiságtartalmát (ez a célja a minősített jelzőnek).

A rendszergazda és a portál fejlesztője adminisztrációs céllal, a szükséges mértékben ráláthat a fenti adatokra.

Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a igyekszik a legmagasabb szakmai előírásoknak megfelelően kezelni a tárolt adatokat.

Az Adatfeldolgozó az ISO27001 tanúsítással nem rendelkezik, de annak iránymutatásai szerint jár el, és a GDPR rendelet vonatkozó szakaszainak megfelelően végzi munkáját.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintettek első körben az adataikat kezelő fiók regisztrátoránál, illetve az Adatkezelő vezetőjénél jelezhetik panaszukat.

Felügyeleti szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C).

Az érintettek jogai tételesen a következők:

 • Hozzáféréshez való jog: a GDPR alapján a felhasználó tájékoztatást kérhet a rá vonatkozó adatkezelésről. Ebben az esetben az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból kezeli, az adatkezelés időtartamáról, illetve az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról és a NAIH-nak címzett panasz benyújtásának jogáról. A felhasználó másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról.
 • Módosításhoz való jog: habár a felhasználó - a meghatározott keretek között - módosíthatja a szolgáltatás által gyűjtött adatokat, de a GDPR lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó az Adatkezelőtől kérje valamely személyes adat módosítását.
 • Törléshez való jog: habár a felhasználó - a meghatározott keretek között - törölheti a szolgáltatás által gyűjtött bizonyos adatokat, de a GDPR lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználó az Adatkezelőtől kérje valamely személyes adat törlését.
 • Korlátozáshoz való jog: ha a szolgáltatás által gyűjtött személyes adatok az érintett szerint nem pontosak, naprakészek, akkor az Adatkezelőnek fel kell függesztenie az adatkezelést arra az időtartamra vonatkozóan, amíg ellenőrzi az adatok pontosságát. Ha az adatkezelés jogellenes (például a NAIH ezt megállapította), és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, akkor az érintett jogosult arra, hogy a szolgáltatás által gyűjtött adatok korlátozását (zárolását) kérje.
 • Tiltakozáshoz való jog: a felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a szolgáltatással összefüggő adatkezelés ellen. Az Adatkezelő ekkor megvizsgálja a felhasználó által felhozott érveket, vagyis hogy a felhasználó tiltakozásába felhozott érvek felülírják-e az adatkezelés jogalapjának vélt helyzetet.

Hozzájáruláson és kötelezettségen alapuló adatkezelés:

Az adatkezelés jogalapját képező GDPR 6. cikk (1) bekezdésének fentebb hivatkozott pontjai részletesebb kifejtése:
 • "a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;" - úgy mint a portál regisztráció, partner program regisztráció, továbbá ahol erre külön checkboxot helyeztünk el az ÁSZf s Adatkezelési Feltételek elfogadására.
 • "b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;" - úgy mint az Általános Szerződési Feltételekben vállalt feltételek szerint nyújtott szolgáltatások.
 • "c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;" - úgy mint a pénzmozgásokat alátámasztó bizonylatolási kötelezettség.Magyar Távmunka Szövetség // 2020 © dev2solve