Üdvözöljük Önt a Magyar Távmunka Szövetség minosites.tavmunka.org projektjének Általános Szerződési Feltételeket ismertető oldalán!

Az oldal használatával, de különösen a regisztrációt, bejelentkezést, minősítést, távmunka hirdetést, önéletrajz kitöltést, távmunka kontroll szolgáltatást igénybe véve Ön az alábbiakban ismertetett szerződési feltételeket elfogadja, mi pedig vállaljuk az itt írásba foglaltakat.

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Magyar Távmunka Szövetség (székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 11. 1./8., adószáma: 18115934-1-41), mint szolgáltató ("MTMSz" vagy "Szolgáltató") által üzemeltetett minosites.tavmunka.org portál ("Szolgáltatás" vagy "Portál") használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal

1. Szolgáltató adatai:

Magyar Távmunka Szövetség (MTMSz)
székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 11. 1./8.
nyilvántartási szám: 01-02-0011211
adószáma: 18115934-1-41
weboldala: http://tavmunka.org
e-mail: minosites@tavmunka.org
tel: +36 1 444-5054
bankszámla szám: OTP Bank 11702036-207054222. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen dokumentum értelmezésére a magyar jog az irányadó.

2.2. Jelen ÁSZF 2020. 03.05-től, visszavonásig hatályos.

2.3. A Portál szerzői jogi védelem alatt áll, az oldalon levő szövegek másolása, máshol való felhasználása írásos jóváhagyáshoz kötött. Az oldalon levő szolgáltatások tudatos, rosszindulatú működtetése, visszaélés az adatokkal, az oldal feltörése büntetőfeljelentést von maga után.

2.4. Rendelkezésre állás: a szolgáltatás online és folyamatosan elérhető. A rendelkezésre állási célunk 99%, azonban nagyban függünk külső szolgáltatásoktól, így az egyes szolgáltatás elemek esetleges online elérhetetlensége esetére az MTMSz semmilyen felelősséget nem tud vállalni.3. A szolgáltatások ismertetése3.1 Minősített távmunka szolgáltatás

A minősítési folyamat részletes ismertetése a https://minosites.tavmunka.org/minosites-folyamat oldalon ábrával is szemléltetve elérhető.

A szolgáltatás célja, hogy a távmunkáltató cégek felkészültéségét egy szakértők által összeállított objektív szempontrendszernek való megfelelés szerint, harmadik félként minősítse. A szempontrendszert az MTMSz által felkért szakértők állították össze és tartják karban. A szempontrendszer fejlesztésére javaslatokat a minositesi-adatlap@tavmunka.org e-mail címre lehet küldeni, amelyet minden esetben kiértékelünk és a következő verzióba beépítünk ha az igény alapos. Az adatlap fejlesztése folyamatos, emiatt az adatlap verzióval ellátott, amely verzió a tanúsítványokon is feltüntetésre kerül.

A szakmai szempontrendszert egy online adatlap képezi le (https://minosites.tavmunka.org/minosites). Az adatlap csak online tölthető ki. Az adatlap regisztráció nélkül is kitölthető és a tanúsítvány regisztráció nélkül is megszerezhető. Regisztráció nélkül azonban a tanúsítvány-hoz kapcsolódó többletszolgáltatások nem lesznek igénybe vehetők (pl. ingyenes távmunka hirdetés). A regisztráció nélküli kitöltés során csak és kizárólag az adatlapon is feltüntetett partner/mentor fér hozzá az adatlaphoz és neki van lehetősége a tanúsítványhoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni (kizárólag a tanúsítványon feltüntetett cég együttműködésével).

Az adatlap korlátlan ideig szerkeszthető, ilyenkor az adatlap SZERKESZTÉS ALATT állapotban van. Az adatlap ÉRVÉNYES állapota előttig visszavonható, törölhető a webes felületen. Érvényes minősítés csak külön kérés alapján kerülhet visszavonásra. Az adatlap Beküldése elindítja a távmunka minősítési folyamatot. A beküldést követően az éves díj befizetése szükséges, amit az adatlap BEFIZETÉSRE VÁR státusszal jelöl. A befizetést kizárólag átutalással lehet végezni az MTMSz bankszámlaszámára. Ha a befizetés megérkezik, akkor kerül az adatlap JÓVÁHAGYÁSRA VÁR állapotra. Ilyenkor történik az adatlap szakmai kiértékelésre, jóváhagyásra.

Az adatlap kitöltése során a kitöltő szervezet cégszerűen nyilatkozik az egyes szempontoknak való megfelelősségről. Ezt a cégszerű nyilatkozatot kétféle módon teheti meg.

A kettő nyilatkozati mód közül bármelyik elfogadható, azonban valamelyik szükséges a jóváhagyáshoz. A nyilatkozat tehát előfeltétele a jóváhagyásnak.

A szempontrendszernek való megfelelősségre tett nyilatkozatot a cég képviselője cégszerűen teszi az előzőekben írt módon, így az MTMSz szakértői elbírálásának nem képezi részét az egyes szempontokra adott válaszok valódiság tartalmának vizsgálata. A szakmai szempontoknak való megfelelést tehát az adott szervezet jogi nyilatkozata alapján fogadjuk el - ellenkező bizonyításig (lásd Panaszkezelés) Az elbírálás során alapvetően a nyilatkozat jogszerűségét, a megadott cégadatok valódiságtartalmát, a szervezet létezését, távmunkáltatásra való eddigi panaszmentességét szükséges vizsgálni.

Az egyes szempontoknak való megfelelés kizárólag Panasz esetén kerül vizsgálatra (lásd Panaszkezelés) - ilyenkor a Panaszról a cég képviselőjének megerősítő vagy cáfoló nyilatkozatát kéri be az MTMSz és ez alapján dönt a kiadott tanúsítvány visszavonásáról vagy fenntartásáról.

Jóváhagyás esetén az adatlap ÉRVÉNYES állapotba kerül, ilyenkor az igénylőt e-mailben értesítjük a tanúsítvány elérhetőségéről. A kiadott tanúsítvány egy naptári évig érvényes, amely a jóváhagyás napjától számítódik. Az érvényesség és a szempontrendszernek való megfelelés százalékos aránya úgyszintén feltüntetésre kerül a tanúsítványon. A megfelelés százalékos aránya és a kiadott minősítés neve az alábbiak szerint alakul: A tanúsítvány kizárólag elektronikusan érvényes, PDF formátumban kerül előállításra https://minosites.tavmunka.org/CERT-000000 formában. A tanúsítványt a szervezet elektronikus és nyomtatott formában is felhasználhatja, korlátozás nélkül. A tanúsítvány alapját képező adatlap a portálon úgyszintén nyilvánosan elérhető a tanúsítvány érvényességi ideje alatt.

A tanúsítvány lejárata előtt a szervezet az MTMSz-től a kapcsolattartói e-mail címre díjbekérőt kap, amely kiegyenlítése esetén megküldjük a számlát is és a tanúsítvány kiadási dátuma változatlan marad, az érvényességi dátuma pedig egy naptári évvel meghosszabbításra kerül. Ha a hosszabbításra vonatkozó éves díj nem kerül időben kiegyenlítésre, úgy a tanúsítvány a lejárat napján visszavonásra kerül - a hivatkozáson a tanúsítvány nem lesz elérhető a továbbiakban, helyette kijelezzük a tanúsítvány lejárat miatti visszavont állapotát. Egyedi esetben van csak lehetőség késedelmes befizetések utólagos jóváírására és elfogadására.

A tanúsítást sikeresen megszerző cégek, a tanúsítás érvényessége alatt jogosulttá válnak a Minősített Távmunka logó használatára saját weboldalán, és papír alapú dokumentumain az alábbiak szerint:

CERT-000001


A szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek:
A minősítési adatlap jóváhagyásához kapcsolódó szakértői ellenőrzési tevékenységének adminisztrációs díja, amelyet az adatlap beküldését követően szükséges befizetnie átutalással a Magyar Távmunka Szövetség OTP Bank 11702036-20705422 bankszámla számára:
Cég méreteÉves díj
10 fő alattnettó 10.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 10.000,- Ft (tízezer forint
10-50 fő közöttnettó 25.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 25.000,- Ft (huszonötezer forint)
51-250 fő közöttnettó 50.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 50.000,- Ft (ötvenezer forint)
251-500 fő közöttnettó 100.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 100.000,- Ft (százezer forint)
500 fő felettnettó 150.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 150.000,- Ft (százötvenezer forint)
Az MTMSz a számlát a befizetést követő 48 órán belül állítja ki és küldi el a kapcsolattartó e-mail címére PDF formában (a www.szamlazz.hu rendszerből előállítva). A számla tárgya adminisztrációs díj, teljesítési dátuma a befizetés dátuma.3.2 Távmunka hirdetések és önéletrajz adatbázis szolgáltatás

A munka hirdetési folyamat részletes ismertetése a https://minosites.tavmunka.org/munka-folyamat oldalon ábrával is szemléltetve elérhető.

A szolgáltatás célja, hogy a távmunkáltató cégek számára autentikus felületet biztosítson a valós távmunka lehetőségek meghirdetésére, és segítse a megfelelő munkavállaló megtalálásában. A regisztrált felhasználóknak lehetősége van saját Önéletrajzukat is kitölteni, amely néhány alapadat mellett konkrét távmunka specifikus szempontok kitöltése lehetséges, valamint fájl formában 1db saját fénykép és 1db önéletrajz fáj is csatolható (akár ZIP-ben több anyag együttesen).

A munka hirdetések a jóváhagyás dátumától 30 (harminc) napig, illetve visszavonásig nyilvánosan elérhetőek. A felek egymásra találása így két módon lehetséges:
A hirdetés feladása csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A hirdetést kétféle módon lehet feladni:
A szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek:
A tanúsításhoz kapcsolódóan feladott munka hirdetési adatlap ingyenes.
A tanúsítás nélkül feladni kívánt munka hirdetési adatlap jóváhagyásához kapcsolódó szakértői ellenőrzési tevékenységének adminisztrációs díja, amelyet az adatlap beküldését követően szükséges befizetnie átutalással a Magyar Távmunka Szövetség OTP Bank 11702036-20705422 bankszámla számára:
Cég méreteEgy hirdetés jóváhagyásának díja
(meglevő hosszabbítása ingyenes)
10 fő alattnettó 1000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 1000,- Ft (ezer forint)
10-50 fő közöttnettó 2500,- Ft + 0% ÁFA, azaz 2500,- Ft (kétezer-ötszáz forint)
51-250 fő közöttnettó 5000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 5000,- Ft (ötezer forint)
251-500 fő közöttnettó 10.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 10.000,- Ft (tízezer forint)
500 fő felettnettó 15.000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 15.000,- Ft (tizenötezer forint)
Az MTMSz a számlát a befizetést követő 48 órán belül állítja ki és küldi el a kapcsolattartó e-mail címére PDF formában (a www.szamlazz.hu rendszerből előállítva). A számla tárgya adminisztrációs díj, teljesítési dátuma a befizetés dátuma.3.3 Kontroll szolgáltatás JC360 HomeOffice kliens és napi/heti jelentés nyújtásával

A kontroll folyamat részletes ismertetése a https://minosites.tavmunka.org/kontroll-folyamat oldalon ábrával is szemléltetve elérhető.

A szolgáltatás célja, hogy a távmunkáltató cégek számára lehetőséget biztosítsunk a távmunkavégzés objektív kontrolljára. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagyobb létszámú távmunkáltatáshoz szükséges az adott munkakör teljesítményének objektív mérésére lehetőséget biztosító kontroll. Amennyiben nem áll rendelkezésre ilyen, meglevő, a munkakör teljesítmény mérésére szolgáló objektív mutatószám, úgy a JC360 HomeOffice kliens által biztosított napi/heti jelentés segíthet abban, hogy mind a munkáltató mind a távmunkás objektív adatok alapján tekintse át a távmunkában történt munkavégzés eredményességét.

A JC360 HomeOffice kliens egy harmadik fél szolgáltatása (lásd: JC360 Home Office oldalunkat). A JC360 HomeOffice kliens kifejezetten az MTMSz számára került előállításra, és jelenleg kizárólag az MTMSz van felhatalmazva ezen üzleti modellben történő terjesztésére.

A szolgáltatás csak a regisztrált felhasználók számára érhető el. A Kontroll menüpontban "Új munkatárs" felvételével vehető igénybe a szolgáltatás. Minden regisztrációhoz KÉT munkatárs számára INGYENES a szolgáltatás használata. A harmadik munkatárstól éves díjat kell fizetni a szolgáltatásért amely ára egységesen 10.000 Ft + ÁFA. A befizetést az MTMSz felé kell biztosítani a többi szoláltatáshoz hasonló módon, és az MTMSz állít ki róla számlát is.

A munkatárs e-mail címének módosítása nem lehetséges, új e-mail cím esetén új előfizetést kell vásárolni. Többletszolgáltatást sem tudunk biztosítani, csak és kizárólag egy típusú e-mail riport kerül kiküldésre naponta és hetente. Ha ennél bővebb szolgáltatást szeretnének igénybe venni, javasoljuk a JC360 szolgáltatás saját oldalán regisztrálni (http://jc360.jobctrl.com).

A munkatárs regisztrációját követően e-mailben kerül értesítésre, ahol tájékoztatva lesz a JC360 HomeOffice kliens letöltési helyéről, felhasználó nevéről és jelszaváról. A JC360 HomeOffice kliens letöltését követően ezen adatokkal tud belépni. A JC360 HomeOffice kliens csak ZÖLD állapotban mér, PIROS állapotban nem végez mérést. A JC360 HomeOffice kliensben lehetőség van visszamenőlegesen adatokat is törölni - ezen adattörlések véglegesek. A JC360 HomeOffice kliens egy program, amit akár több gépre is fel lehet installálni, és bármikor le lehet törölni. A JC360 HomeOffice kliens és a használati útmutatója letölthető a JC360 Home Office oldalról.

A riportokat a munkatárs saját magáról - amennyiben csoportvezető, úgy mindenkiről - kapja. A riportokat naponta és hetente küldi ki a rendszer, ha volt regisztrált munkaidő. A riportok felépítése: A JC360 HomeOffice kliens használata során a felhasználó a JC360 saját ÁSZF-ét is el kell hogy fogadja, amely itt tekinthető meg: https://jobctrl.com/Media/Docs/JobCTRL_DataProcessingTermsandConditions_hu-HU.pdf

A szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek:
A jóváhagyásához kapcsolódó szakértői ellenőrzési tevékenységének adminisztrációs díja, amelyet az adatlap beküldését követően szükséges befizetnie átutalással a Magyar Távmunka Szövetség OTP Bank 11702036-20705422 bankszámla számára:
Munkatárs adatlapok számaÉves díj
2 érvényes adatlapigingyenes
a 3. adatlaptólnettó 10000,- Ft + 0% ÁFA, azaz 10.000,- Ft (tízezer forint)
Az MTMSz a számlát a befizetést követő 48 órán belül állítja ki és küldi el a kapcsolattartó e-mail címére PDF formában (a www.szamlazz.hu rendszerből előállítva). A számla tárgya adminisztrációs díj, teljesítési dátuma a befizetés dátuma.3.4 Partner/mentor program

Az MTMSz Partner/mentor programjának célja, hogy az MTMSz, mint civil szervezet olyan önkénteseket toborozzon, akik vállalják, hogy megismerik a portál szolgáltatásait és segítik az ezt igénybe venni kívánó szervezeteket, magánszemélyeket. A Partner/mentor programban csak regisztrált felhasználók vehetnek részt. Jelentkezni a Partner program menüpontban történt másodlagos regisztrációval lehetséges.

A Partner/mentor program működése szorosan kapcsolódik a 3.1, 3.2 és 3.3 pontban ismertetett szolgáltatásokhoz. Részletes ismertetése ábrával is szemléltetve elérhető az előző szolgáltatások ismertető oldalain található ábrák elején.

A Partner program működésének összefoglaló ismertetése:

A szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek:
A Partnerek a Persely menüpontban követhetik nyomon a jutalékra való jogosultságukat és a kifizetett tételeket. A Partnerek a jóváhagyott, így érvényes állapotba került adatlapok után megvalósult befizetések után jogosultak jutalékra az alábbiak szerint.
Partneri szintSzint leírásaJutalék mértékeCélja
0. szintsaját befizetések20% a jóváhagyott adatlapokhoz kapcsolódó megvalósult befizetések utána Partner saját szervezetén belül szerepvállalásra motiválása
1. szintközvetlenül a felhasználó partneri ajánlásával regisztrált felhasználók befizetései20% a jóváhagyott adatlapokhoz kapcsolódó megvalósult befizetések utána Partner mentori tevékenységének kifejtésre motiválása, az általa ajánlottak felé
2. szintaz 1. szinten érintett felhasználók partneri ajánlásával regisztrált felhasználók befizetései10% a jóváhagyott adatlapokhoz kapcsolódó megvalósult befizetések utána Partner motiválása az általa ajánlott és partnerré regisztrált személyek mentorálása4. A portál szolgáltatások teljesítése

4.1 A portál kizárólag online adatlapokkal dolgozik.

4.2 A portál 3. pontban ismertetett szolgáltatásait online adatlapokon keresztül lehet igénybe venni. Az adatlapok jóváhagyási folyamaton mennek végig. A jóváhagyási folyamat során az alábbi státuszokat veheti fel egy adatlap:


4.3. A Portálon nyújtott és ezt megalapozó szolgáltatások elsősorban társadalmi munkában végzett tevékenységek. A megfizetett díjak kizárólag adminisztrációs tevékenységre vonatkoznak, ide értve a portál fenntartása, üzemeltetése, fejlesztés, valamint a szakértői elbírálás és feldolgozás díjakat. A Partneri/mentori jutalékok kifizetése is ezen díjakból történik.

4.4. A befizetett díjakért járó szolgáltatások eredményterméke maga az elbírált adatlapok, az adatlapokon feltüntetett cégadatok valódiságtartalmának ellenőrzése.

4.4. Az adatlapok portálon történő elérhetővé tétele, és folyamatos biztosítása, továbbá az ezeket megalapozó és ezekre épülő többletszolgáltatások nyújtása ingyenes szolgáltatásnak minősül, így azokért csak korlátozott felelősséget tudunk vállalni. Ha bármilyen problémát észlelnek, úgy azt bejelentve az MTMSz minden tőle telhetőt megtesz, hogy minél hamarabb elhárítsa azt, azonban az MTMSz kártérítési felelőssége az ilyen helyezetekre előre kizárt.5. Panaszkezelés

5.1 Az MTMSz a panasz@tavmunka.org e-mail címre fogadja a portálon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat.

5.2 Amennyiben a panasz a portálon elérhető nyilvános adatok valódiságtartalmát vitatják, úgy az MTMSz szakértői az ilyen bejelentések kivizsgálását 48 órán belül megkezdi. A vizsgálat anyagát jegyzőkönyvezi. Ha a panaszt helybenhagyja akkor az adatokat javítja, illetve ha elutasítja úgy indoklással választ küld a bejelentőnek.

5.3 Amennyiben a panasz az egyes szervezet belső működésére vonatkozik, mint például a minősítési adatlapon adott, és cégszerű nyilatkozattal megerősített válaszok nem megfelelősségét, úgy az MTMSz felveszi a kapcsolatot az érintett szervezettel és kéri megfelelősségre vonatkozó álláspontjának kifejtését. Amennyiben a panasz helybenhagyásra kerül, úgy a tanúsítványt/hirdetést az MTMSz VSSZAVONT állapotba helyezi. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, úgy indoklással választ küld a bejelentőnek.6. Díjfizetés

6.1 A Szolgáltató a 3. pontban részletezett szolgáltatásokhoz kapcsolódó adminisztrációs díjakra jogosult. A díjakat a szolgáltatás megrendelésekor kell előre fizetni. Az egyes Adatlapok a BEFIZETÉSRE VÁR státuszban Díjbekérőként szolgálnak. Az utalás tárgyában minden esetben tüntessék fel az Adatlap(ok) azonosítóját. Egy utalással több Adatlapra vonatkozó befizetés is teljesíthető.

6.2 A befizetett díjak alapján a Szolgáltató 48 órán belül számlát állít ki az Adatlapon feltüntetett szervezet adatai alapján. A számlát e-mailben a kapcsolattartó Adatlapon feltüntetett e-mail címére küldi. Ha egy utalással több Adatlap befizetését teljesítették, úgy annyi számla kerül kiállításra ahány eltérő szervezet Adatlapja került befizetésre (egy szervezet esetén tehát egy számla, felsorolva az egyes Adatlapok azonosítóit mint az adminisztrációs díjak tárgya).

6.3 Az MTMSz számláinak tárgya "Adminisztrációs díj", 0% ÁFA tartalmúak, teljesítési időpont a befizetés dátuma. A számla Vevőjeként a befizetett adatlapon feltüntetett szervezet adatai kerülnek feltüntetésre.

6.4 A befizetett díjak kizárólag a befizetést követő 24 órán belül igényelhetők vissza. A visszaigénylést indoklással ellátva, írásban a penzugy@tavmunka.org e-mail címre szükséges küldeni. Az időközben esetlegesen jóváhagyott Adatlapok ilyen esetben VISSZAVONT állapotba kerülnek.

6.5 A partneri jutalékok kifizetése a Persely menüpontban feltüntetett Adatlapazonosítók és összegek jelölésével, a Partner menüben regisztrált szervezeti adatokkal megegyező Kiállítótól fogadhatók be. A jutalékok a befizetéseket követő 90 napig fizethetőek ki (számla beérkezési dátuma). A számlákat a penzugy@tavmunka.org e-mail címre szükséges küldeni.7. Vegyes rendelkezések

7.1 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Buda-környéki Törvényszék illetékességét.Budapest, 2020. március 5.
Magyar Távmunka Szövetség // 2020 © dev2solve